موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد
موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد
موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد موسسه قرض الحسنه پرستاری امام جواد
تماس با ما اطلاعات شعب ورود اعضا صفحه اصلی

صفحه اصلی روابط عمومی سوال های متداول

کارمزد تسهیلات به چه صورت محاسبه میشود؟
كارمزد كليه وامها 4 درصد نسبت به مانده بدهي در ابتداي هر سال مي باشد.

برای دریافت وام تا سقف ده میلیون ریال چند ضامن لازم است؟
يك نفر ضامن عضو صندوق ، كارمند رسمي دولت با ارائه حكم استخدامي ، آخرين فيش حقوقي يا گواهي اشتغال به كار ، پزشكان با ارائه كارت نظام پزشكي ، كسبه با ارائه جواز كسب .

آیا میتوان از سفته بجای چک جهت ضمانت وام استفاده کرد؟
بله در صورتيكه گيرنده قرض الحسنه بابت ضمانت سفته ارائه نمايد ضامن حتماً بايستي چك ارائه نمايند.

آیا برای ضمانت سقفی هم وجود دارد؟
بله.هر فرد معرفي شده به عنوان ضامن حداكثر تا سقف150/000/000 ريال مجاز به ضمانت خواهد بود.

آیا برای ضمانت سقف سنی وجود دارد؟
بله .چنانچه سن ضامن معرفي شده بيش از 60 سال باشد ، پذيرش ضمانت فقط به عنوان ضامن دوم و يا سوم مجاز مي باشد .

آیا اگر قبلا در صندوق عضو بوده و انصراف داده ایم امکان عضویت مجدد و جود دارد؟
عضويت مجدد عضو انصرافی منوط به تأييد رئيس شعبه مي باشد.

آیا میتوان بدون ضمانت وام دریافت کرد؟
بله در صورتی که وام دریافتی از موسسه سپرده گذاری گردد این وام بدون در یافت ضمانت پرداخت خواهد شد.
[Valid RSS] Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Windows Communication Foundation AJAX Asp.Net 3.5